ΒΙΒΛΙΑ

ΒΙΒΛΙΑ & ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Τα δεκατρία βιβλία μας καλύπτουν τις λειτουργικές ανάγκες, κάθε ψαλτικής περιόδου ολοκλήρου τού έτους. Είναι όλα δερματόδετα, εκτός των δύο πρακτικών, ( α) θεωρία και πράξη , & β) πως να βρίσκουμε τους οκτώ ήχους). Και είναι επίσης όλα ηχογραφημένα σε κασέτες και CD για την ευχάριστη , γρηγορότερη και ευκολότερη εκμάθηση τους. (Το Βιβλίο "Ελληνικά Δημοτικά Τραγούδια" είναι γραμμένο σε Βυζαντινή και Ευρωπαϊκή μουσική σημειογραφία). Η νέα σειρά των βιβλίων μας τιτλοφορείται ως «Ειδικές Μουσικές Εκδόσεις» και αποτελεί πρωτοποριακές εκδόσεις για τις Μουσικές Ακολουθίες Αγίων και μεγάλων Εορτών του έτους. Θεωρούμε ότι αυτές οι πρωτοποριακές Μουσικές Εκδόσεις είναι αναγκαίες για την εποχή μας γιατί διευκολύνουν τους συναδέλφους ιεροψάλτες να βρίσκουν συγκεντρωμένη όλη την Μουσική ύλη της εορτής χωρίς να χρειάζονται να καταφεύγουν σε διάφορα μουσικά βιβλία κατά την ώρα της Ιερής Ακολουθίας.
  


 • ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΓΚΟΛΠΙΟ ΤΟΥ ΙΕΡΟΨΑΛΤΟΥ  • Περιλαμβάνει όλες τις ακολουθίες του Ευχολογίου όπως : Βαπτίσεως - Γάμου - Νεκρώσιμου Ακολ. - Μνημόσυνου - Αρτοκλασίας - Χειροτονίας - Εγκαινίων - Μικρού & Μεγ. Αγιασμού - Μικρή & Μεγ. Παράκληση - Ακάθιστο Ύμνο και άλλα απαραίτητα μαθήματα, Εσπερινού, Όρθρου και λειτουργίας με πλήρη χορωδιακή συνήχηση (ισοκρατήματα).        CD 48 - 61 - 66 - 68 - 94 - 13 - 33 - 34 - 9 - 10 - 62 - 63 - 64 - 65

  Τιμή: 35€  • ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΕΡΙΝΟΣ

  Περιέχει όλα τα του Αναστασιματάριου Τροπάρια - Ανοιξάνταρια - Μακάριος Ανήρ - Προκείμενα - Τροπάρια - Αρτοκλασίας - Αργό Θεοτόκε Παρθένε (Πέτρου Μπερεκέτη) - Καλοφωνικούς Ειρμούς και λοιπά μαθήματα Παλαιών και νέων Δασκάλων, με πλήρη χορωδιακή συνήχηση (ισοκρατήματα).

  CD No : 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92

  Τιμή: 35€


  • ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΟΡΘΡΟΣ

  Περιλαμβάνει τα του Αναστασιματαρίου ψαλλόμενα τροπάρια και όλα τα απαραίτητα μαθήματα της ακολουθίας του όρθρου ως και άλλα νεώτερα στοιχεία που βοηθούν τη σωστή μουσική εκτέλεση και εξέλιξη των Βυζαντινών χορωδιών, με πλήρη χορωδιακή συνήχηση (ισοκρατήματα).
  Περιέχει αναλυτικά:
  -Τα Αναστάσιμα σε όλους τους Ήχους
  -Καταβασίες(ειρμοί) & Θ' Ωδές
  -Η Τιμιωτέρα κατ'ήχον
  -Εωθινά Δοξαστικά
  -Αργές Δοξολογίες
  -Πολυέλεοι(Στίχοι)
  -Τον Δεσπότην και Αρχιερέαν (Ι.Κουκουζέλη)                                                                                        -Ανωθεν οι προφήται (Ι. Κουκουζέλη)
                                             -Ακολουθία της Αρτοκλασίας  
     Τιμή: 35€                   


  CD No : 23 - 24 - 31 - 38 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 108


  • ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

  Περιέχει επιλεγμένα μαθήματα παλαιών και νέων δασκάλων και άλλα νεώτερα στοιχεία που βοηθούν στη σωστή εκτέλεση και τη δημιουργία βυζαντινών χορωδιών, με πλήρη χορωδιακή συνήχηση (ισοκρατήματα).
  CD No : 12 - 26 - 27 - 29 - 31 - 36 - 39 - 48 - 49 - 84 - 94  Τιμή: 35€

  • ΜΟΥΣΙΚΟΝ ΤΡΙΩΔΙΟΝ

  Μουσικόν ΤριώδιονΠεριλαμβάνει όλες τις Ιερές Ακολουθίες Εσπερινού και Ορθρου από την Κυριακή του Ασώτου μέχρι την Κυριακή των Βαίων.

  Πληρεί την ακολουθία των Προηγιασμένων όλης της περιόδου, Κατανυκτικούς Εσπερινούς, Μεγ. Απόδειπνον κλπ.

  CD No : 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103

  Τιμή: 35€


  • ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

  Μεγάλη ΕβδομάδαΠεριέχει όλες τις ιερές ακολουθίες από την Μεγ. Δευτέρα έως και το Μεγ. Σάββατο πρωί, με πλήρη χορωδιακή συνήχηση (ισοκρατήματα). Είναι δε ηχογραφημένο όλο το βιβλίο σε 12 CD.

  CD No : 6 - 50 - 51 - 52A - 53A - 53B - 54 - 55 - 56

  Τιμή: 35€
  •  ΜΟΥΣΙΚΟΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ
  Μουσικόν ΠεντηκοστάριονΠεριλαμβάνει τις Ιερές Ακολουθίες Εσπερινού και Ορθου από την Κυριακή της Αναστάσεως έως την Κυριακή των Αγίων Πάντων, με πλήρη χορωδιακή συνήχηση (ισοκρατήματα). Είναι δε ηχογραφημένο όλο το βιβλίο σε 10 CD.

  CD : 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82

  Τιμή: 35€
  • ΜΟΥΣΙΚΟΝ ΜΗΝΑΙΟΝ -ΤΟΜΟΣ Α' 

   Περιέχει όλες τις ακολουθίες Εσπερινού και Ορθρου των Δεσποτικών και Θεομητορικών εορτών και των εορταζομένων Αγίων του Μηνός Δεκεμβρίου και Ιανουαρίου. Με πλήρη χορωδιακή συνήχηση (ισοκρατήματα).

  CD No : 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 135 - 136 - 142α - 142β - 143 - 145 - 146

  Τιμή: 35€
  • ΜΟΥΣΙΚΟΝ ΜΗΝΑΙΟΝ-ΤΟΜΟΣ Β'
  Μήναιον (τόμος B΄)

  Περιέχει όλες τις ιερές ακολουθίες των Δεσποτικών - Θεομητορικών εορτών και εορταζομένων Αγίων. Περιέχει τους Μήνες : Φεβρουάριο - Μάρτιο -Απρίλιο - Μαίο - Ιούνιο - Ιούλιο - Αύγουστο - Σεπτέμβριο -Οκτώβριο - Νοέμβριο, με πλήρη χορωδιακή συνήχηση (ισοκρατήματα).

  CD No : 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 115 - 117 - 118 - 119 - 120 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 137 - 138 - 139 - 140 - 144

  Τιμή: 35€  •  ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

  Δίνει τη μοναδική ευκαιρία σε όσους επιθυμούν να μάθουν χωρίς δάσκαλο την Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική με Οπτικο-ακουστικό σύστημα εκμάθησης, βλέποντας το βιβλίο και ακούγοντας τα CD.


  CD : 11 - 40 - 41 - 42

  Τιμή: 15€


  • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ

  Με την πρακτική μέθοδο διευκολύνουμε τους πρακτικούς ιεροψάλτες πως να βρίσκουν μεθοδικά τους οκτώ ήχους δίδοντας σ’ αυτούς την ευκαιρία σωστότερης μάθησης, μέσα από τους κανόνες της Βυζαντινής Μουσικής Παράδοσης.

  CD : No 70 - 106 - 107

  Τιμή: 14€

  • ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΓΚΟΛΠΙΟ ΤΩΝ ΙΕΡΕΩΝ  Μουσικόν Εγκόλπιον των ΙερέωνCD No : 250 - 251 - 252 - 253 - 254 - 255 - 256
  Τιμή: 35€

  • ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

  Ελληνικά Δημοτικά Τραγούδια
  Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει αντιπρο-σωπευτικά δημοτικά τραγούδια από διάφορες περιοχές της πατρίδας μας, πολλά εκ των οποίων ο σκοπός λίγο πολύ μας είναι γνωστός.

  Είναι γραμμένα σε βυζαντινή και Ευρωπαική μουσική σημειογραφία, ώστε να μπορούν να γίνουν προσιτά στους μουσικούς ανεξάρτητα από το πιο μουσικό σύστημα γνωρίζουν. Για διευκόλυνση δε και των Ελλήνοπαίδων του εξωτερικού τα κείμενα γράφτηκαν και με λατινικούς χαρακτήρες.

  CD No : 200 - 201 - 202 - 203

  ΠΛΗΡΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ 


  H εν Βλαχέρναις κατάθεσης της Τιμίας Έσθητος της Θεοτόκου
  Ιούλιος, Ακολουθίες Εορτών, Σπιραλ
  Το παρών βιβλίο έχει 131 σελίδες,...


  Νοέμβριος, Ακολουθίες Εορτών, Σπιραλ
  Το παρών βιβλίο έχει 177 σελίδες,...


  Δεκέμβριος, Ακολουθίες Εορτών, Σπιραλ
  Το παρών βιβλίο έχει 186 σελίδες,...


  Μάιος, Ακολουθίες Εορτών, Σπιραλ
  Το παρών βιβλίο έχει 138 σελίδες,...


  Ιούλιος, Ακολουθίες Εορτών, Σπιραλ
  Το παρών βιβλίο έχει 165 σελίδες,...


  Ιούλιος, Ακολουθίες Εορτών, Σπιραλ
  Το παρών βιβλίο έχει 154 σελίδες,...


  Αγία Μαρίνα
    15.00
  Ιούλιος, Ακολουθίες Εορτών, Σπιραλ
  Το παρών βιβλίο έχει 158 σελίδες,...


  Ιούλιος, Ακολουθίες Εορτών, Σπιραλ
  Το παρών βιβλίο έχει 155 σελίδες,...


  Ιούλιος, Ακολουθίες Εορτών, Σπιραλ
  Το παρών βιβλίο έχει 168 σελίδες,...


  Οκτώβριος, Ακολουθίες Εορτών, Σπιραλ
  Το παρών βιβλίο έχει 160 σελίδες,...


  Σεπτέμβριος, Ακολουθίες Εορτών, Σπιραλ
  Το παρών βιβλίο έχει 150 σελίδες,...


  Ιανουάριος, Ακολουθίες Εορτών, Σπιραλ
  Το παρών βιβλίο έχει 202 σελίδες...


  Ιούλιος, Ακολουθίες Εορτών, Σπιραλ
  Το παρών βιβλίο έχει 150 σελίδες,...


  Ιοιύνιος, Ακολουθίες Εορτών, Σπιραλ
  Το παρών βιβλίο έχει 159 σελίδες,...


  Μάιος, Ακολουθίες Εορτών, Σπιραλ
  Το παρών βιβλίο έχει 151 σελίδες...


  Μάιος, Ακολουθίες Εορτών, Σπιραλ
  Το παρών βιβλίο έχει 145 σελίδες,...


  Μάιος, Ακολουθίες Εορτών, Σπιραλ
  Το παρών βιβλίο έχει 149 σελίδες...


  Μάιος, Ακολουθίες Εορτών, Σπιραλ
  Το παρών βιβλίο έχει 201 σελίδες...


  Ιανουάριος, Ακολουθίες Εορτών, Σπιραλ
  Το παρών βιβλίο έχει 161 σελίδες,...


  Οκτώβριος, Ακολουθίες Εορτών, Σπιραλ
  Το παρών βιβλίο έχει 147 σελίδες,...


  Νοέμβριος, Ακολουθίες Εορτών, Σπιραλ
  Το παρών βιβλίο έχει 164 σελίδες,...


  Κινητή Εορτή, Ακολουθίες Εορτών, Σπιραλ
  Το παρών βιβλίο έχει 157 σελίδες...


  Κινητή Εορτή, Ακολουθίες Εορτών, Σπιραλ
  Το παρών βιβλίο έχει 152 σελίδες, διατίθεται σε μορφή σπιράλ, και συνοδεύεται από CD ή MP3. Περιέχει την ακολουθία του Εσπερινού, του Όρθρου και της...


  Απρίλιος, Ακολουθίες Εορτών, Σπιραλ
  Το παρών βιβλίο έχει 155 σελίδες,...


  Ιανουάριος, Ακολουθίες Εορτών, Σπιραλ
  Το παρών βιβλίο έχει 153 σελίδες...


  Οκτώβριος, Ακολουθίες Εορτών, Σπιραλ
  Το παρών βιβλίο έχει 170 σελίδες,...


  Δεκέμβριος, Ακολουθίες Εορτών, Σπιραλ
  Το παρών βιβλίο έχει 165 σελίδες...


  Δεκέμβριος, Ακολουθίες Εορτών, Σπιραλ
  Το παρών βιβλίο έχει 156 σελίδες,...


  Ιανουάριος, Ακολουθίες Εορτών, Σπιραλ
  Το παρών βιβλίο έχει 141 σελίδες...


  Ιανουάριος, Ακολουθίες Εορτών, Σπιραλ
  Το παρών βιβλίο έχει 158 σελίδες...


  Ιανουάριος, Ακολουθίες Εορτών, Σπιραλ
  Το παρών βιβλίο έχει 157 σελίδες,...


  Κινητή Εορτή, Ακολουθίες Εορτών, Σπιραλ
  Το παρών βιβλίο έχει 105 σελίδες...


  Μάιος, Ακολουθίες Εορτών, Σπιραλ
  Το παρών βιβλίο έχει 131 σελίδες,...


  Σεπτέμβριος, Ακολουθίες Εορτών, Σπιραλ
  Το παρών βιβλίο έχει 156 σελίδες,...


  Αύγουστος, Ακολουθίες Εορτών, Σπιραλ
  Το παρών βιβλίο έχει 143 σελίδες,...


  Ιοιύνιος, Ακολουθίες Εορτών, Σπιραλ
  Το παρών βιβλίο έχει 151 σελίδες,...


  Σεπτέμβριος, Ακολουθίες Εορτών, Σπιραλ
  Το παρών βιβλίο έχει 127 σελίδες,...


  Μάιος, Ακολουθίες Εορτών, Σπιραλ
  Το παρών βιβλίο έχει 155 σελίδες...


  Νοέμβριος, Ακολουθίες Εορτών, Σπιραλ
  Το παρών βιβλίο έχει 146 σελίδες,...


  Ιανουάριος, Ακολουθίες Εορτών, Σπιραλ
  Το παρών βιβλίο έχει 148 σελίδες...


  Αύγουστος, Ακολουθίες Εορτών, Σπιραλ
  Το παρών βιβλίο έχει 143 σελίδες,...


  Νοέμβριος, Ακολουθίες Εορτών, Σπιραλ
  Το παρών βιβλίο έχει 196 σελίδες,...


  Δεκέμβριος, Ακολουθίες Εορτών, Σπιραλ
  Το παρών βιβλίο έχει 193 σελίδες,...


  Ιούλιος, Ακολουθίες Εορτών, Σπιραλ
  Το παρών βιβλίο έχει 153 σελίδες,...


  Ιούλιος, Ακολουθίες Εορτών, Σπιραλ
  Το παρών βιβλίο έχει 153 σελίδες,...

  ς
  Δεκέμβριος, Ακολουθίες Εορτών, Σπιραλ
  Το παρών βιβλίο έχει 156 σελίδες,...


  Αύγουστος, Ακολουθίες Εορτών, Σπιραλ
  Το παρών βιβλίο έχει 161 σελίδες,...


  Φεβρουάριος, Ακολουθίες Εορτών, Σπιραλ
  Το παρών βιβλίο έχει 159 σελίδες,...


  Εκτός Εορτής, Βοηθήματα Ακολουθιών, Σπιραλ
  Το παρών βιβλίο έχει 217 σελίδες,...


  Εκτός Εορτής, Βοηθήματα Ακολουθιών, Σπιραλ
  Εκτός Εορτής, Βοηθήματα Ακολουθιών, Σπιραλ
  Το παρών βιβλίο έχει 67 σελίδες,...


  Εκτός Εορτής, Βοηθήματα Ακολουθιών, Σπιραλ
  Το παρών βιβλίο έχει σελίδες,...


  Σεπτέμβριος, Ακολουθίες Εορτών, Σπιραλ
  Το παρών βιβλίο έχει 168 σελίδες,...
  Νοέμβριος, Ακολουθίες Εορτών, Σπιραλ
  Το παρών βιβλίο έχει 142 σελίδες...


  Ιοιύνιος, Ακολουθίες Εορτών, Σπιραλ
  Το παρών βιβλίο έχει 150 σελίδες,...

  Σεπτέμβριος, Ακολουθίες Εορτών, Σπιραλ
  Το παρών βιβλίο έχει 156 σελίδες,...


  Κινητή Εορτή, Ακολουθίες Εορτών, Σπιραλ
  Το παρών βιβλίο έχει 153 σελίδες,...


  Νοέμβριος, Ακολουθίες Εορτών, Σπιραλ
  Το παρών βιβλίο έχει 179 σελίδες,...


  Μάρτιος, Ακολουθίες Εορτών, Σπιραλ
  Το παρών βιβλίο έχει 167 σελίδες,...


  Φεβρουάριος, Ακολουθίες Εορτών, Σπιραλ
  Το παρών βιβλίο έχει 133 σελίδες,...


  Κινητή Εορτή, Ακολουθίες Εορτών, Σπιραλ
  Το παρών βιβλίο έχει 156 σελίδες...


  Ιούλιος, Ακολουθίες Εορτών, Σπιραλ
  Το παρών βιβλίο έχει 154 σελίδες,...


  Ιανουάριος, Ακολουθίες Εορτών, Σπιραλ
  Το παρών βιβλίο έχει 185 σελίδες,...


  Δεκέμβριος, Ακολουθίες Εορτών, Σπιραλ
  Το παρών βιβλίο έχει 182 σελίδες,...


  Αύγουστος, Ακολουθίες Εορτών, Σπιραλ
  Το παρών βιβλίο έχει 143 σελίδες,...


  Αύγουστος, Ακολουθίες Εορτών, Σπιραλ
  Το παρών βιβλίο έχει 180 σελίδες,...


  Κινητή Εορτή, Ακολουθίες Εορτών, Σπιραλ
  Το παρών βιβλίο έχει 108 σελίδες,...


  Κυριακή της Πεντηκοστής
    [Επικοινωνήστε μαζί μας για μια Προσφορά]
  Κινητή Εορτή, Ακολουθίες Εορτών, Σπιραλ
  Το παρών βιβλίο έχει 164 σελίδες,...


  Δεκέμβριος, Ακολουθίες Εορτών, Σπιραλ
  Το παρών βιβλίο έχει 126 σελίδες...


  Κινητή Εορτή, Ακολουθίες Εορτών, Σπιραλ
  Το παρών βιβλίο έχει 193 σελίδες,...  Αύγουστος, Ακολουθίες Εορτών, Σπιραλ
  Το παρών βιβλίο έχει 156 σελίδες,...  Εκτός Εορτής, Βοηθήματα Ακολουθιών, Σπιραλ
  Το παρών βιβλίο έχει 120 σελίδες,...


  Δεκέμβριος, Ακολουθίες Εορτών, Σπιραλ
  Το παρών βιβλίο έχει 159 σελίδες...


  Νοέμβριος, Ακολουθίες Εορτών, Σπιραλ
  Το παρών βιβλίο έχει 157 σελίδες...


  Εκτός Εορτής, Βοηθήματα Ακολουθιών, Σπιραλ
  Το παρών βιβλίο έχει 105 σελίδες,...


  Κινητή Εορτή, Ακολουθίες Εορτών, Σπιραλ
  Το παρών βιβλίο έχει 135 σελίδες,...


  Ιούλιος, Ακολουθίες Εορτών, Σπιραλ
  Το παρών βιβλίο έχει 157 σελίδες,...


  Κινητή Εορτή, Ακολουθίες Εορτών, Σπιραλ
  Το παρών βιβλίο περιέχει 166...


  Δεκέμβριος, Ακολουθίες Εορτών, Σπιραλ
  Το παρών βιβλίο έχει 133 σελίδες,...


  Δεκέμβριος, Ακολουθίες Εορτών, Σπιραλ
  Το παρών βιβλίο διατίθεται σε...


  Ιανουάριος, Ακολουθίες Εορτών, Σπιραλ
  Το παρών βιβλίο έχει 186 σελίδες,...


  Ιανουάριος, Ακολουθίες Εορτών, Σπιραλ
  Το παρών βιβλίο έχει 159 σελίδες,...


  Νοέμβριος, Ακολουθίες Εορτών, Σπιραλ
  Το παρών βιβλίο έχει 158 σελίδες,...


  Ιανουάριος, Ακολουθίες Εορτών, Σπιραλ
  Το παρών βιβλίο έχει 172 σελίδες,...


  Φεβρουάριος, Ακολουθίες Εορτών, Σπιραλ
  Το παρών βιβλίο έχει 151 σελίδες...

  Σεπτέμβριος, Ακολουθίες Εορτών, Σπιραλ
  Το παρών βιβλίο έχει 166 σελίδες,...


  Κινητή Εορτή, Ακολουθίες Εορτών, Σπιραλ
  Το παρών βιβλίο διατίθεται σε...


  Κινητή Εορτή, Ακολουθίες Εορτών, Σπιραλ
  Το παρών βιβλίο έχει 125 σελίδες...